Samenwerken met groen onderwijs

Groen onderwijs leidt jonge mensen op voor het brede, groene domein van voedsel, natuur, leefomgeving en biobased economy. Daarbij wordt nauw samengewerkt tussen de instellingen èn met de buitenwereld. Met bedrijven, instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten. Leerlingen en studenten krijgen beter en aantrekkelijker onderwijs. En studenten worden zo bovendien goed voorbereid voor de arbeidsmarkt en hun rol in de samenleving. Met deze voorbeelden van geslaagde projecten laten we zien dat het voor een groene economie goed samenwerken is met groen onderwijs.

Bedrijven

Bedrijven hebben behoefte aan voldoende gediplomeerde en goed opgeleide medewerkers. Lees meer >

Regionale overheden

Gemeenten en provincies staan voor grote vraagstukken rond leefbaarheid en welzijn. Lees meer >

Regionale overheden

Voor een groene economie

Overheid

Het ministerie van Economische Zaken wil de agrofoodsector en de groene ruimte versterken. Lees meer >

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties ontplooien activiteiten op het gebied van zorg, voeding en natuur. Lees meer >

Maatschappelijke organisaties

Voor een groene samenleving

Natuurorganisaties

Groene onderwijsinstellingen werken met natuurorganisaties samen aan een duurzame leefomgeving. Lees meer >

Natuurorganisaties

Voor een groene omgeving

Basis en vo-scholen

Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs willen aandacht besteden aan groene thema's. Lees meer >

Basis en vo-scholen

Voor groen in school

Waterschappen

Waterschappen en groen onderwijs zijn doordrongen van het belang van water voor de groene sector. Lees meer >

Waterschappen

Voor groen water

Internationaal opererende bedrijven

Bedrijven, organisaties en groen onderwijs onderkennen het belang van internationale oriëntatie. Lees meer >

Internationaal opererende bedrijven

Voor grenzeloos groen