Bedrijven

Bedrijven hebben behoefte aan voldoende gediplomeerde en goed opgeleide medewerkers. Groene onderwijsinstellingen werken intensief met de bedrijven samen. Voor de scholing van personeel en praktijkgericht onderzoek bijvoorbeeld. En voor de doorstroming van kennis tussen bedrijfsleven en onderwijs en vernieuwing van opleidingen.

  • Hoe werken bedrijven samen met groen onderwijs aan de omscholing van medewerkers bij omschakeling naar nieuwe productiesystemen ?
  • Hoe werken ondernemers samen met groen onderwijs aan kenniscirculatie om te kunnen floreren?
  • Hoe werken bedrijven samen met groen onderwijs aan oplossingen van vraagstukken?

Voorbeelden van samenwerking

Omscholen medewerkers bij omschakeling naar nieuw productiesysteem

Voor de scholing van alle productiemedewerkers van Bolletje is AOC Oost hoofdaannemer. Het lopende-bandwerk heeft plaats gemaakt voor een verregaande automatisering waarvoor allround operators, teamleiders en specialisten nodig zijn. Lees meer >

Kenniscirculatie versterken voor ondernemers in een gezonde bedrijfstak

HAS Hogeschool verzorgt sinds 2010 jaarlijks de zomercursus Varkenshouden 2020 op het Varkensproefbedrijf Sterksel. Cursusdeelnemers zijn jonge professionals in de varkenshouderij en studenten. Lees meer >

Jongeren inspireren tot oplossen van vraagstukken

Gezonde voeding is belangrijk voor een gezond leven. De combinatie van biomedische wetenschap en voedingstechnologie geeft bruikbare aanknopingspunten voor de oplossing van allerlei voedingsvraagstukken. Lees meer >

Interessante links