Vraagstukken verkennen in kenniswerkplaatsen

Biobased Economy in Nieuwkoop

Vierdejaars studenten van Hogeschool Inholland Delft hebben in opdracht van de gemeente Nieuwkoop (provincie Zuid-Holland) onderzoek verricht naar de mogelijkheden om Biobased Economy-activiteiten in Nieuwkoop te ontwikkelen.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een rapport waarmee de gemeente weer verder kan.  Dit onderzoek is een van de vele projecten van de Groene Hart Academie, een kenniswerkplaats waarin onderwijs en onderzoek samenwerken aan de vernieuwing van de leefomgeving. Kennisvraagstukken uit de regio worden er verbonden aan het onderwijs.  Leerlingen en studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen gaan er door middel van onderwijsprojecten mee aan de slag. Initiatiefnemers van deze academie zijn de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool Inholland Delft, IPC Groene Ruimte en Wellantcollege. De Groene Hart Academie organiseert o.a.  onderwijsprojecten en stageopdrachten, excursies, symposia en expertmeetings.

 

Links