Disclaimer


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door de Groene Kennis Coöperatie (GKC) de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. De GKC staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

De GKC is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op deze website.

De GKC kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.