Een gezonde leefstijl uitdragen

Groen leefpark op Kenniscampus Ede

Groenhorst Ede bouwt met een groot aantal partners aan een duurzaam en groen park binnen de Kenniscampus in Ede. Op deze campus wonen, leren en werken 12.000 leerlingen, cursisten en studenten van vmbo tot en met hbo.

Binnen dit multifunctionele park komen jongeren  door middel van educatieve projecten op een interactieve manier in aanraking met thema's als een gezonde leefstijl, verantwoorde voeding en leefomgeving. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld schooltuintjes, een waterpark, een groene leertuin, stadslandbouw en een speelboom voor kinderen. Groen Leefpark wordt in interactie met burgers en maatschappelijke instellingen vormgegeven. Groenhorst Ede is binnen deze Kenniscampus hèt expertisecentrum voor Agro Food.

Naast vernieuwing van het curriculum  van het groene vmbo en mbo zijn er ook arrangementen op maat voor groene educatie voor basis- en voortgezet onderwijs en PABO. Verder produceren en verwerken leerlingen van Groenhorst Ede samen met omwonenden ambachtelijke streekproducten.
In het project werkt Groenhorst Ede samen met wijkbeheer van de gemeente Ede vanuit het belang van een goede leefomgeving, met diverse scholen om te komen tot een aantrekkelijke leeromgeving en met centra voor natuur- en milieueducatie en een kinderboerderij om mede inhoud te geven aan arrangementen.

Links