In kenniswerkplaatsen samenwerken aan de ontwikkeling van cultuurlandschappen

Kenniswerkplaats Westerkwartier

In het Westerkwartier, een cultuurlandschap ten westen van de stad Groningen, werken studenten van groene onderwijsinstellingen samen met overheid, ondernemers, maatschappelijke en natuurorganisaties in de Kenniswerkplaats Westerkwartier.

De studenten van AOC Terra, Van Hall Larenstein en Wageningen University voeren onderzoek uit of maken plannen voor integrale vernieuwing van landbouw, natuur, landschap, welvaart en welzijn in de streek. Opdrachtgever is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Leden zijn het Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en drie agrarische natuurverenigingen: Agrarische Natuur Vereniging Boer & Natuur ZWK, Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland, Agrarische Natuur Vereniging De Eendracht.

Studenten van Wageningen University hebben in deze kenniswerkplaats  samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Noorderzijlvest onderzocht wat de mogelijkheden zijn om groene en groen-blauwe diensten te implementeren in het Westerkwartier. Andere studenten hebben met de partners van de Gebiedscoöperatie onderzocht hoe de biodiversiteit in de regio op een betaalbare manier op peil of mogelijk nog verbeterd kan worden.

Links