Natuurorganisaties

Groene onderwijsinstellingen werken met natuurorganisaties samen aan een duurzame leefomgeving. Natuurorganisaties staan voor het belang van een duurzame leefomgeving waarin natuur verbonden is met maatschappelijke doelen zoals welbevinden, gezondheid, waterveiligheid en ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Groene onderwijsinstellingen werken met deze natuurorganisaties samen. Om het maatschappelijk draagvlak voor deze sector te versterken, de aankomende beroepsbeoefenaren voor deze sector toekomstgericht op te leiden en hen via praktijkopdrachten te laten participeren bij de uitvoering.

  • Hoe werken natuurorganisaties en groen onderwijs in kenniswerkplaatsen aan de ontwikkeling van een cultuurlandschap?
  • Hoe werken natuurorganisaties en bedrijven met groen onderwijs samen aan de actualisering van opleidingen en bijscholing voor de sector natuur en groene ruimte?
  • Hoe werken IVN en natuurorganisaties samen met groen onderwijs aan een natuur- educatieprogramma voor het basisonderwijs?

Voorbeelden van samenwerking

In kenniswerkplaatsen samenwerken aan de ontwikkeling van cultuurlandschappen

In het Westerkwartier, een cultuurlandschap ten westen van de stad Groningen, werken studenten van groene onderwijsinstellingen samen met overheid, ondernemers, maatschappelijke en natuurorganisaties in de Kenniswerkplaats Westerkwartier. Lees meer >

Met natuurorganisaties en bedrijfsleven opleidingen vernieuwen

Het werk van hoveniers, groenvoorzieners en bosbouwers is sterk veranderd. De traditionele invulling van hun vak heeft plaats gemaakt voor duurzaam beheer van de omgeving, het landschap en de natuur met mogelijkheden voor recreatie en beleving. Lees meer >

Basisscholen helpen een programma voor natuureducatie te realiseren

Studenten van HAS Hogeschool Den Bosch ontwikkelen in samenspraak met basisscholen, de PABO, IVN natuur- en milieueducatie en een groot aantal groene partijen een natuur-educatieprogramma voor het basisonderwijs. Lees meer >