Basisscholen helpen een programma voor natuureducatie te realiseren

NME-activiteiten voor Bossche basisscholen

Studenten van HAS Hogeschool Den Bosch ontwikkelen in samenspraak met basisscholen, de PABO, IVN natuur- en milieueducatie en een groot aantal groene partijen een natuur-educatieprogramma voor het basisonderwijs.

Dit educatieprogramma omvat een gebiedsinventarisatie, een leerlijn natuuronderwijs anders, uitgewerkte lessen, buitenactiviteiten en een arrangement voor de buitenschoolse opvang.

Met dit project helpt HAS Hogeschool  de basisscholen in Den Bosch met hun wens om in het natuuronderwijs meer gebruik te maken van de natuurlijke omgeving van de stad. Vmbo-leerlingen van Helicon Den Bosch zijn betrokken bij de uitvoering van deze activiteiten met de basisschoolleerlingen. Groene en maatschappelijke partijen die samenwerken in dit project ondersteunen de buitenactiviteiten door hun terreinen beschikbaar te stellen en te helpen bij de uitvoering van activiteiten.

Voor de Bossche onderwijsinstellingen levert dit project een betere kennisverspreiding op tussen onderwijsinstellingen en groene partijen in de regio en een betere afstemming en inbedding van het NME-onderwijs in de basisschool.  Voor de studenten en leerlingen van HAS Hogeschool  en Helicon Opleidingen biedt het project een bijzondere leeromgeving in de praktijk.

Links