Met natuurorganisaties en bedrijfsleven opleidingen vernieuwen

Opleidingen voor het groen van morgen

Het werk van hoveniers, groenvoorzieners en bosbouwers is sterk veranderd. De traditionele invulling van hun vak heeft plaats gemaakt voor duurzaam beheer van de omgeving, het landschap en de natuur met mogelijkheden voor recreatie en beleving.

Op dat werkterrein zijn zij niet de enige actieve beroepsgroep. Ook particuliere grondbezitters en vooral agrariërs beheren steeds vaker natuur of voeren tegen een vergoeding werkzaamheden uit.

Deze activiteiten -  ook wel groenblauwe diensten genoemd - vragen om aanpassing van de AOC-opleidingen Natuur en Groene ruimte. Niet alleen kennis over de techniek van het uitvoeren staat centraal. Economische, ecologische en communicatieve aspecten zijn ook belangrijk. 

Citaverde College werkt met een aantal andere groene onderwijsinstellingen, lokale natuurorganisaties en de Unie van Bosgroepen aan deze verandering. Ze zorgen er samen voor dat aankomende medewerkers in deze sector een actuele opleiding krijgen en agrarische ondernemers die actief zijn op dit terrein zich kunnen laten bijscholen zodat ze hun kansen op het gebied van groenblauwe diensten beter kunnen benutten. 

Concreet betekent het dat de inhoud van de mbo-opleidingen en het post-initieel onderwijs voor agrarische ondernemers up-to-date zijn. Verder vindt verspreiding van kennis op het gebied van deze groenblauwe diensten tussen de scholen plaats en worden leermiddelen voor initieel en post-initieel onderwijs en  een vernieuwend praktijkgericht onderwijsconcept ontwikkeld. Scholingsdagen, workshops en praktijkbegeleiding moeten ervoor zorgen dat docenten deskundig worden op het gebied van groenblauwe diensten. 

De onderwijsinstellingen waarmee Citaverde College in dit project samenwerkt, zijn HAS Hogeschool , Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR.

Links