Overheid

Het ministerie van Economische Zaken wil de agrofoodsector en de groene ruimte versterken. Verduurzaming en innovatie zijn daarbij sleutelwoorden. Het minsterie bevordert ondernemen met oog voor materiële en immateriële zaken zoals economische groei, natuur en dierenwelzijn. Groene onderwijsinstellingen kunnen participeren in de realisatie van dit vakdepartementaal  beleid door het onderwijs te vernieuwen en te zorgen voor kenniscirculatie. Zij leveren hun bijdrage aan dit beleid door de belangrijke groene thema's van de overheid in hun opleidingen te integreren en kennis over deze thema's te verspreiden.

  • Hoe werken de overheid en groen onderwijs samen aan een duurzame en geïntegreerde gewasbescherming?
  • Hoe werken de overheid en groen onderwijs samen aan meer aandacht voor dierenwelzijn in onderwijs, praktijk en  onderzoek?
  • Hoe werken de overheid en groen onderwijs samen aan meer culturele diversiteit in groene opleidingen?

Voorbeelden van samenwerking

Duurzame en geïntegreerde gewasbescherming mede tot stand brengen

De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen en geïntegreerde gewasbescherming stimuleren. Op initiatief van de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad hebben onderzoekers en docenten lespakketten samengesteld voor het mbo. Lees meer >

Helpen te begrijpen wat dierenwelzijn inhoudt en bijdragen aan respectvol en kundig omgaan met dieren

Dierenwelzijn is een belangrijk beleidsthema van de overheid. Ze vindt dat er meer aandacht voor nodig is in onderwijs, praktijk en onderzoek. Daarom is een cursus dierenwelzijn ontwikkeld voor mbo. Lees meer >

Werken aan meer culturele diversiteit in groen onderwijs

Het Nederlandse MKB telt steeds meer allochtone ondernemersDe vraag naar goed opgeleide medewerkers en zeker ook de internationale focus van de foodsector biedt juist jongeren met een dubbele culturele achtergrond goede kansen op werk. Lees meer >