Regionale overheden

Gemeenten en provincies staan voor grote vraagstukken rond leefbaarheid en welzijn. Ze zoeken voor de aanpak van deze vraagstukken samenwerking met partijen die daarbij expertise in kunnen brengen. Groene onderwijsinstellingen spelen daar actief op in. Ze laten leerlingen en studenten in authentieke situaties 'lerend' een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen regio. Ze doen dat bij voorkeur op basis van meerjarenafspraken zodat de som van de afzonderlijke projecten optelt tot een structureel effect voor de regio.

  • Hoe werken gemeenten en provincies in kenniswerkplaatsen samen met groen onderwijs aan de verkenning van vraagstukken?
  • Hoe werken gemeenten en groen onderwijs samen aan de promotie van gezond gedrag?
  • Hoe werken gemeenten en groen onderwijs aan een groene, duurzame leefomgeving?

Voorbeelden van samenwerking

Vraagstukken verkennen in kenniswerkplaatsen

Vierdejaars studenten van Hogeschool Inholland Delft hebben in opdracht van de gemeente Nieuwkoop (provincie Zuid-Holland) onderzoek verricht naar de mogelijkheden om Biobased Economy-activiteiten in Nieuwkoop te ontwikkelen. Lees meer >

Een gezonde leefstijl uitdragen

Groenhorst Ede bouwt met een groot aantal partners aan een duurzaam en groen park binnen de Kenniscampus in Ede. Op deze campus wonen, leren en werken 12.000 leerlingen, cursisten en studenten van vmbo tot en met hbo. Lees meer >

Werken aan een groene, duurzame leefomgeving

Leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten organiseren om de twee jaar een dag over gezond eten en sportief bewegen voor jongeren groep 7 en 8 basisschool en leerlingen klas 1 en 2 voortgezet onderwijs in de hele Oost-Achterhoek. Lees meer >