Waterschappen

Waterschappen en groen onderwijs zijn doordrongen van het belang van water voor de groene sector. Waterschappen hebben de taak de natuurlijke watersystemen te beheersen en de veiligheid van inwoners van ons land tegen overstromingen te garanderen. Ze staan voor grote uitdagingen door klimaatverandering, toenemende verstedelijking en het alsmaar nijpender gebrek aan ruimte. Hun toekomstige medewerkers moeten daar goed op voorbereid zijn. En dat geldt ook voor ondernemers en medewerkers in de groene sector. Groene onderwijsinstellingen vinden het op hun beurt belangrijk dat leerlingen en studenten in de hele onderwijskolom  doordrongen zijn van het belang van water voor de groene sector. Ze werken daarvoor samen met waterschappen om 'water' in hun onderwijsprogramma's te integreren, aankomende medewerkers op te leiden en zittende medewerkers bij te scholen.

  • Hoe werken waterschappen in kenniswerkplaatsen samen met groen onderwijs aan de beantwoording van onderzoeksvragen?
  • Hoe werken waterschappen met groen onderwijs samen aan scholing van medewerkers?
  • Hoe werken waterschappen met groen onderwijs aan kennisontwikkeling en -circulatie?

Voorbeelden van samenwerking

Studenten kleden kistdam aan in rivier

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland ontwikkelden vierdejaars studenten van Hogeschool Inholland ontwerpen voor een aan te leggen kistdam langs de IJsseldijk in Gouda. Lees meer >

Scholing medewerkers Waterschap

Helicon Opleidingen leidt in een traject van twee jaar zestig medewerkers van Waterschap Brabantse Delta op voor een mbo-diploma op niveau 2 of 3. Het gaat om medewerkers van de afdeling Onderhoud. Lees meer >

Onderwijs lost 'waterproblemen' op door de natuur in te zetten

Het 'Handboek groene waterzuivering' is een van de resultaten van het project Ecological Engineering waarin Hogeschool Van Hall Larenstein, CAH Vilentum, Helicon Opleidingen, Wellantcollege, Wageningen UR en TU Delft samenwerken. Lees meer >